Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

FREE EBAY COUNTER 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Baikerių klubas "SHARKS" vienija vyrus, važinėjančius motociklais, nešiojančius liemenes su klubo simbolika,
spalvomis, savo veikloje vadovaujasi MC klubų taisyklėmis. Pagrindinis reikalavimas: laikytis klubo 
taisyklių, dalyvauti baikerių judėjimo veikloje.

Oficialiai klubas įsikūrė 2004 metų birželio 8 dieną, o liepos 2 dieną buvo įregistruotas juridinių asmenų 
registre, bet užuomazgos susibūrė gerokai anksčiau.
2010 metų rugsėjo 9 dieną "SHARKS" klubas įgijo MC statusą.

Klubą sudaro Nariai (Member), Kandidatai (Prospect) ir Naujokai (Hang Around).
Iš klubo narių renkami:
* Prezidentas (President)
* Prezidento pavaduotojas (Vice president)
* Iždininkas (Treasury)
* Kelio kapitonas (Road captain)
* Apsauginis (Sergent)
* Sekretorius (Secretary)

Visi anksčiau renkami sudaro valdybą.
Stojančio į klubo narius kandidatinis ir naujoko laikotarpiai - ne mažesni, kaip po vienerius metus.
Kandidato į klubo narius amžius - ne jaunesnis, kaip 18 metų.